คน 144,000 คือใคร

คนจำนวน 144,000 ที่ปรากฏในหนังสือวิวรณ์ 2 บท หลายๆคนเชื่อว่า ข้อความทั้งสองพูดถึงคนกลุ่มเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คลิปวิดีโอตอนนี้จะแสดงให้เห็นว่า คน 144,000 คนในบทที่ 7 เป็นชาวยิวจาก 12 เผ่าของอิสราเอลซึ่งจะได้รับการประทับตราด้วยตราประทับของพระเจ้า ส่วนในบทที่ 14 คน 144,000 คนเป็นคริสเตียน ที่ยืนเคียงข้างพระเมษโปดกบนภูเขาซีโอนบนสวรรค์ คริสเตียน 144,000 คนเป็นผลแรกที่จะถูกรับขึ้นไปถึงหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าก่อนความทุกข์ลำบากครั้งใหญ่จะเกิดขึ้น คำว่า”ผลแรก” ทำให้เราเห็นชัดเจนว่า ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนที่จะถูกรับขึ้นในเวลาเดียวกัน (เหมือนผลไม้บนต้นไม้ซึ่งไม่ได้สุกงอมในเวลาเดียวกัน) เฉพาะคริสเตียนที่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น ที่จะรอดจากวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าอันยิ่งใหญ่ในช่วงสามปีครึ่งสุดท้ายได้