จงเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนพระองค์

เราพร้อมที่จะพบกับพระเจ้าจริง ๆ หรือ? เราเป็นผู้บริสุทธิ์ และการงานของเราเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าหรือไม่ ขอให้เราไม่พลาดจากพระประสงค์ในการเตรียมการสำหรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์!