ตราที่ 5 – เหล่าผู้พลีชีพใต้แท่นบูชา

ตราประทับ 4 ดวงแรกนั้นเป็นม้าสี่ตัวที่ทำให้คนตายนับไม่ถ้วนในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา ในบรรดาคนเหล่านี้ทั้งหมดพระเจ้าทรงเน้นผู้ที่ยอมสละชีวิตของตนเพื่อพระวจนะของพระเจ้าและเพื่อเป็นพยานของพระเยซู พวกเขาได้วางทุกสิ่งทุกอย่างบนหลังม้าขาวนั้น ดังนั้นพวกเขาจึงได้รับตราประทับพิเศษ: ตราประทับที่ห้า – ผู้พลีชีพภายใต้แท่นบูชา