พันธสัญญากับหลายประเทศ

ผู้เผยพระวจนะดาเนียลทำนายไว้เมื่อกว่า 2,500 ปีก่อนว่า จะมีสนธิสัญญาสันติภาพในตะวันออกกลางที่จะรวมหลายชาติเข้าด้วยกัน เมื่อสนธิสัญญานี้ได้ข้อสรุป “7 ปีสุดท้าย” ของยุคสมัยนี้ก็จะเริ่มขึ้น ข้อตกลงของอับราฮัมของประธานาธิบดีทรัมป์ เป็นพันธสัญญาที่ทำกับหลายประเทศ ซึ่งเร็ว ๆ นี้อาจประกาศ “สัปดาห์ที่เจ็ดสิบ” (เจ็ดปีสุดท้าย) ในดาเนียล 9.