ม้า 4 ตัวในวิวรณ์บทที่ 6

เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเปิดตราแห่งสวรรค์สี่ดวงแรกภายหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่บัลลังก์ของพระเจ้า ม้าสี่ตัวเริ่มต้นวิ่งแข่งเพื่อมงกุฎแห่งชัยชนะ โดยการใช้ม้าทั้งสี่นี้ พระเจ้าในพระปัญญาของพระองค์ ได้ทรงสรุปประวัติศาสตร์โลกอย่างสมบูรณ์ในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา ผู้ชนะการแข่งม้าได้รับการกำหนดแล้ว คำถามเดียวตอนนี้ก็คือ คุณเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะนี้หรือไม่?