เรากำลังอยู่ใน 7 ปีสุดท้ายแล้วหรือยัง?

สัปดาห์ของปีที่ 70 ที่กล่าวในหนังสือดานิเอลบทที่ 9 คือ 7 ปีสุดท้ายแห่งยุคสมัยที่เรามีชีวิตกันอยู่นี้ หลังจากนั้น พระเยซูคริสต์จะนำ “ยุคอาณาจักรพันปี” เข้ามาในโลก ผู้เผยพระวจนะดานิเอลเปิดเผย 2 เหตุการณ์ ที่จะบ่งบอกว่า 7 ปีสุดท้ายเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่

เหตุการณ์แรก ต้องทำพันธสัญญาระหว่างอิสราเอลกับชาติอาหรับหลายชาติ เหตุการณ์ที่สอง ต้องมีการถวายเครื่องบูชาโดยชาวยิวบนภูเขาพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม

ด้วยข้อตกลงอับราฮัม (Abraham Accords) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2020 ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นคนกลางและการมาถึงของวัวสีแดงห้าตัวในอิสราเอลเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2022 ทั้งสองเหตุการณ์นี้บอกกับเราว่าจวนจะถึงเวลาอยู่แล้ว เป็นไปได้ไหมว่า 7 ปีที่สุดท้ายได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว?