ใครจะถูกรับไปบ้าง? และไปตอนไหน?

วันนี้การเสด็จกลับมาของพระเยซูใกล้เข้ามาแล้ว! ไม่ใช่เป็นความลับอีกต่อไป ก่อนที่พระองค์จะกลับมาแบบที่คนทั้งโลกมองเห็น ทั่วโลกจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา คำถามสำคัญคือ คริสเตียนจะถูกรับขึ้นไปเมื่อใด? และจะถูกรับขึ้นไปพร้อมกันในคราวเดียวหรือไม่?